Positie:
Mevr. M. Schasfoort
Telefoon
0541-551614
Mobiel
06-22097986

Overige informatie

Overige informatie

Na uw reservering krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging met het verzoek tot vooruitbetaling van de helft van de huursom.
Dit kan per postgiro of eventueel contant. Het restant van de huursom, verhoogd met de kosten van schoonmaak, moet 6 weken voor aanvang van de huurperiode zijn betaald. Als de reserveringsdatum binnen deze termijn van zes weken ligt, is het gehele huurbedrag ineens verschuldigd.

Indien de reservering wordt geannuleerd, verbeurt men de gehele huurprijs. Wij raden u daarom aan een annuleringsverzekering af te sluiten.